Category Archives: Без рубрики

איך לפרק חברה סופית? גם אם סוגרים חברה ישנם כמה דברים שחשוב לבדוק, מכיוון שייתכן שהיא לא לגמרי סגורה. ישנן…

Read more

השלבים הנדרשים להקמת חברה בישראל חברה מוגדרת כארגון עסקי אשר מחבר בין אנשים למען מטרה משותפת, כשלרוב מדובר במטרה של…

Read more

הליך הפירוק –מטרותיו והאפשרויות הגלומות בו פירוק של חברה נועד לפרוע את חובותיה לנושים השונים, לממש את הנכסים שלה וכדי…

Read more

תאגידים – ההבדלים בין חברה, שותפות ועמותה בעולם המשפט מוגדר תאגיד כאישיות משפטית נפרדת, המוקמת על ידי אדם או קבוצת…

Read more

עמותה או חל"צ? גם היום, לאחר תיקון 25 לחוק החברות ותיקון 14 לחוק העמותות, עדיין עולה מעת לעת השאלה האם…

Read more

הייתכן שחברה שאינה פעילה לא מחויבת בדו"ח למס הכנסה? בשנת 2008 נערך דיון במחוזי בתל אביב בעניינו של צבי אברהם,…

Read more

6/6
דילוג לתוכן