שירותים משפטיים-פרוצדוראליים

שירותים משפטיים-פרוצדוראליים
 • רישום חברה, עמותה וחל"צ, שותפות, אגודה שיתופית
 • שינוי שם חברה
 • העברת מניות
 • הגדלת הון
 • הקצאת מניות
 • עדכון/שינוי כתובת
 • שינויים בהנהלה – מינוי/הסרת דירקטורים
 • ביטול הליכי פירוק
 • החייאת חברה – כל השלבים
 • תקנות – החלפה/רישום שינויים
 • דו"ח שנתי מקוון לרשם החברות – ללא מאזנים
 • טיפול בקבלת אישור על ניהול תקין של עמותה
 • רישום/הסרת שיעבוד/משכון ברשם החברות/המשכונות/האגו"ש
 • הגשת מסמכים/בירורים לאגו"ש
דילוג לתוכן