פשיטות רגל

פשיטות רגל

פשיטת רגל היא הליך הננקט כנגד אדם יחיד. התכלית הנעוצה בקיומו של הליך זה, הינה לאפשר לחייב להתחיל חיים חדשים באמצעות איפוס חובותיו וזכויותיו. משרדנו מתמחה בייצוג חייבים בהליך פשיטת רגל במטרה לחתור לידי הפטר החייב מחובותיו לנושיו, תוך ליווי החייב במהלך כל תקופת ההליך ומתן הנחיות כיצד עליו לנהוג בהליך כה סבוך.

במקרים מסויימים, ניתן להפחית את סכום החוב הכולל הנטען על ידי נושי החייב בהליך פשיטת הרגל, באמצעות הגשת השגה על תביעת חוב לנאמן וככל שמתקבלות טענות החייב, פעמים רבות נעתר הנאמן לבקשת החייב ומפחית את החוב באמצעות הקטנת החוב ולעיתים אף, סילוקו לחלוטין.

אנו מתמחים בליווי חייבים בפשיטת רגל לאורכו של כל ההליך, החל מהגשת הבקשה למתן צו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל לרבות הערכת סיכויי הצלחת החייב בהליך ועד למתן הפטר לחובותיו.

דילוג לתוכן