סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים

לעיתים קרובות מתגלע סכסוך בין שכנים ו/או וועד בית הנובע מניהול חיים בבית משותף ו/או בבית דו משפחתי ו/או בכל נכס אחר המהווה מגורים בשיתוף.

מגורים בסביבת בית משותף יוצרים לעיתים קרובות מתחים בין השכנים הנוגעים לשימוש בחלקי הדירה או בחלקים המשותפים של  הבניין ו/או הבית המשותף, המוצמדים לדירה. לעיתים הסכסוך נוצר כתוצאה מסירובו של וועד הבית, למלא את חלקו בהתאם לדין ולתקן חלקים משותפים בבית המשותף. לעיתים הסכסוך נוצר כתוצאה מסירובו של דייר לשלם חוב הנובע ממיסי וועד בית שותפים. ישנם סיבות ומניעים רבים להיווצרות סכסוך בין שכנים כגון: רעש, חיות מחמד, לכלוך, הסתרת נוף, אור שמש, פגיעה בפרטיות, הגשת תלונות שווא, חריגות בנייה, פלישה וכו' ואולם המשותף לכל אותם סכסוכים, נעוץ בקושי הכרוך בהתנהלות השכנים, האחד מול השני, במהלך הסכסוך.

משרדנו מתמחה בתביעות ובניהול משא ומתן במקרים שבהם נוצר סכסוך בין שכנים, תוך חתירה לסיום הסכסוך, באופן יצירתי ובהשגת התוצאה המשפטית הנכונה ביותר, עבור הלקוח.

לאורך שנות פעילות המשרד, ייצגה עורכת הדין רינת רוזן גלברט בתיקים רבים שנדונו בסוגיית סכסוכי שכנים. ברוב המקרים נפתר הסכסוך בשלב מוקדם ועוד בטרם הגשת תביעות משפטיות, כשנחסך זמן יקר והוצאות גבוהות בניהול הליך משפטי.

דילוג לתוכן