ייצוג חייבים

ייצוג חייבים

משרדנו מתמחה בייצוג זוכים וחייבים בהליכי הוצאה לפועל. הוצאה לפועל הינו גוף אשר אמון על גביית חובות.

משרדנו מתמחה בנקיטת הליכים בתיקי הוצאה לפועל המתנהלים כנגד החייב, שמטרתם להביא לידי סיום החוב ביחס למצבו הכלכלי והאישי של כל חייב באופן פרטני.

ישנם מקרים רבים שבהם חייבים נאלצים להתמודד עם הליכי גבייה הננקטים נגדם בתיק ההוצאה לפועל, כשהלכה למעשה, הם אינם חייבים לזוכה דבר. משרדנו מתמחה במתן פתרון למקרים אלו באמצעות ייצוג חייבים בהתנגדות לביצוע שטר / התנגדות לביצוע תובענה על סכום קצוב, הגשת בקשה בטענת פרעתי ועוד.

בדרך כלל הליכים הננקטים כנגד חייבים בהוצאה לפועל, מונעים מהחיים לקיים אורך חיים נורמטיבי וזאת על ידי הטלת עיקולים על חשבון הבנק, הטלת עיקול על כל נכסיו לרבות רכבו, דירתו, המטלטלין שבדירת החייב, החייב אינו מורשה להחזיק או לעשות שימוש בכרטיס אשראי ובשיקים, בחלק מהמקרים מוגבלת יציאתו של החייב מהארץ והחייב מוכרז כמוגבל בבנק ישראל.

טיפול יעיל בתיק ההוצאה לפועל עשוי למנוע ביצוע פעולות הגבייה המפורטות לעיל ובאופן פשוט יחסית, ניתן להביא את החייב לשלם סכום חודשי קבוע באמצעות הוצאת צו תשלומים.

כמו כן, יתכנו מקרים שבהם ניתן יהיה לפטור את החייב מחובותיו בהוצאה לפועל, באמצעות הגשת בקשת הפטר.

דילוג לתוכן