ייצוג זוכים

ייצוג זוכים

תפקידה של לשכת ההוצאה לפועל הוא לבצע הליכי גבייה עבור הזוכה.

משרדנו מתמחה בניהול תיקי הוצאה לפועל ונקיטת הליכים כנגד חייבים ללא ניהול הליך קודם בפני בית המשפט.

משרדנו מתמחה בפתיחת תיקי הוצאה לפועל ונקיטת הליכים לצורך גביית החוב הנובע משיקים שחזרו או מהסכמים ו/או חוזים לתשלום סכום כסף קצוב שלא שולמו על ידי החייב.

דילוג לתוכן