חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חדלות פירעון ושיקום כלכלי
חדלות פרעון הוא הליך הננקט עבור אדם יחיד. התכלית הנעוצה בקיומו של הליך
זה, הינה לאפשר לחייב להתחיל חיים חדשים באמצעות איפוס חובותיו
וזכויותיו. משרדנו מתמחה בייצוג חייבים בהליך חדלות פירעון במטרה לחתור
לידי הפטר החייב מחובותיו לנושיו, תוך ליווי החייב במהלך כל תקופת ההליך
ומתן הנחיות כיצד עליו לנהוג בהליך כה סבוך.

במקרים מסויימים, ניתן להפחית את סכום החוב הכולל הנטען על ידי נושי החייב בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, באמצעות הגשת השגה על תביעת חוב לממונה וככל שמתקבלות טענות החייב, פעמים רבות נעתר הממונה לבקשת החייב ומפחית את החוב באמצעות הקטנת החוב ולעיתים אף, סילוקו לחלוטין.

אנו מתמחים בליווי חייבים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי לאורכו של כל
ההליך, החל מהגשת הבקשה למתן צו לפתיחת הליכים לרבות הערכת סיכויי הצלחת
החייב בהליך ועד למתן הפטר לחובותיו.
דילוג לתוכן