דיני עבודה

דיני עבודה

תחום דיני העבודה עוסק במערכת חובות וזכויות של עובדים ומעסיקים הנגזרת מחוקים המסדירים את יחסי העבודה בין עובד ומעביד, הסכמים קיבוציים, הסכמים אישיים ופסיקת בית הדין לעבודה ובית המשפט העליון.

בתחום דיני העבודה, קיימת הסברה בקרב הציבור הרחב, שבתי הדין לעבודה, נוטים לפסוק לטובת העובד. הלכה למעשה, בתי הדין לעבודה כפופים לדיני העבודה ולפיכך, הינם פוסקים בהתאם לדין. כך, תביעה המוגשת ללא ייצוג משפטי של עורך דין המתמחה בתחום, של עובד כנגד מעסיק שאיננה מכילה את מלוא הסעדים והזכויות הסוציאליות שצבר העובד במהלך תקופת העסקתו, עשויה להידחות ובמרבים המקרים, לא ניתן יהיה לתבוע את אותם הסעדים שלא נכללו בכתב התביעה. כך ימצא את עצמו אותו עובד, עומד בפני שוקת שבורה.

משרדנו עוסק בייעוץ, ליווי וייצוג משפטי הן של עובדים והן של מעסיקים במגוון רחב של תחומים הנכללים במשפט העבודה כגון:

  • מתן ייעוץ שוטף וליווי חברות ועסקים לניהול יחסי עבודה, זכויות ותנאי העסקה שלהם זכאים עובדי העסק ו/או החברה;
  • בדיקת הסכמי העסקה לעובדים ומתן ייעוץ בטרם העסקתם;
  • הגשת תביעות ו/או ניהול משא ומתן לצורך קבלת פיצויי פיטורין של עובדים;
  • הגשת תביעות ו/או ניהול משא ומתן בגין פגיעה בזכויות נשים בעבודה ופגיעה בזכויות נשים בהריון;
  • הגשת תביעות ו/או ניהול משא ומתן לצורך קבלת זכויות סוציאליות שנצברו במהלך תקופת העסקה;
  • ייצוג עובדות בהריון בהליכי היתר לפיטורין;
  • ייצוג מעסיקים בהליכי היתר לפיטורין;
  • נקיטת הליכים לצורך הגבלת עיסוק ושמירה על סודות מקצועיים;
  • ייצוג בהליכים המתנהלים בבתי הדין לעבודה.
דילוג לתוכן