• Slide 3

    Your TitlePellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

  • 1
  • 2

רינת רוזן-גלברט משרד עורכי דין

עוסקת ומתמחה בפירוק תאגידים ובמתן שירותים משפטיים-פרוצדוראליים לרואי חשבון, יועצי מס, יועצים כלכליים, גופים מסחריים וציבוריים, חברות, שותפויות, אגודות שיתופיות, עמותות, חל"צ ואנשים פרטיים, השירותים ניתנים בפריסה ארצית. משרד עורכי הדין צבר לאורך השנים ניסיון שהניב ידע מעמיק מתוך התמחות והבנה של התהליכים הנחוצים לצורך קבלת התוצאה הרצויה, יחד עם מוניטין של אמינות ומקצועיות ללא פשרות, המאפשרים טיפול יסודי, מהיר ושיטתי עבור הלקוחות הנהנים משיטת "שגר ושכח" ויכולים להמשיך בעיסוקיהם האחרים ללא מטרד בכל שלבי הפירוק ושאר השירותים המשפטיים-פרוצדוראליים.
פירוקים מרצון של תאגידים:
פירוק חברות
מחיקת שותפויות
פירוק אגודות שיתופיות
מחיקת עמותות וחל"צ
טיפול בחוב האגרות השנתיות

מחלקת תאגידים

ניסוח והכנת תצהירים, פרוטוקול בעלי מניות ודירקטורים, אימותי חתימה
הגשת מסמכי הפירוק של השלבים הרלוונטיים לצורך חיסול החברה, לרשם החברות בירושלים
פרסומי הודעות ברשומות בנוגע לפירוק
בקשה לפטור חובות הנובעים מאי תשלום אגרה שנתית
ליווי החברה עד לחיסולה בפועל

 רישום חברה, עמותה וחל"צ, שותפות, אגודה שיתופית
שינוי שם חברה
העברת מניות
הגדלת הון
הקצאת מניות
עדכון/שינוי כתובת
שינויים בהנהלה – מינוי/הסרת דירקטורים
ביטול הליכי פירוק
החייאת חברה – כל השלבים
תקנות – החלפה/רישום שינויים
דו"ח שנתי מקוון לרשם החברות – ללא מאזנים
טיפול בקבלת אישור על ניהול תקין של עמותה
רישום/הסרת שיעבוד/משכון ברשם החברות/המשכונות/האגו"ש
הגשת מסמכים/בירורים לאגו"ש

כתבות

משפט אזרחי

ליקויי בנייה ונדל"ן

• ניהול הליכי מו"מ אל מול קבלנים ברכישת דירה יד ראשונה – לצורך תיקוני ליקויי בנייה בנכס חדש
• התמחות בניהול תובענות בביהמ"ש בענייני ליקויי בנייה
• ניהול עסקאות קנייה ומכר של נכסי מקרקעין
• רישום בטאבו
• עריכת שותפות ופירוק
• פינוי שוכר

דיני עבודה

• פיצויי פיטורין
• הרעת תנאים
• פנסיה
• שימוע בעבודה
• יחסי עובד-מעביד
• מימוש זכויות נשים בעבודה לרבות נשים בהריון
• הטרדה מינית

דיני חברות

• עריכת הסכמי מייסדים ושותפויות
• ליווי חברות באופן שוטף
• ניהול תובענות בביהמ"ש